EN

Aktuális EXIT ajánlatok

Nyilvános pályázati felhívás! Brikettgyártó Kft.

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S

 

A MORANDO Kockázati Tőkealap (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-22., azonosító száma 193017025) képviseletében eljáró MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2., Cg.13-10-041895) nyilvános pályázatot ír ki a Brikettgyártó Kft. (1088 Budapest, Múzeum u. 9., Cg.01-09-324334) társaság 50%-os üzletrészének megvásárlására.