EN

Aktuális EXIT ajánlatok

Nyilvános pályázati felhívás! Netfone Invest Kft.

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S

 

A MORANDO Kockázati Tőkealap (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-22., azonosító száma 193017025) képviseletében eljáró MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2., Cg.13-10-041895) nyilvános pályázatot ír ki a Netfone-Invest Befektetési Kft. (8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs u. 2/A., Cg.20-09-076027) társaság 99,94%-os üzletrészének megvásárlására.