EN

Aktuális EXIT ajánlatok

Nyilvános pályázati felhívás! WIRE Invest Kft.

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S

 

A MORANDO Kockázati Tőkealap (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-22., azonosító száma 193017025) képviseletében eljáró MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2., Cg.13-10-041895) nyilvános pályázatot ír ki a WIRE Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 35/A., Cg.05-09-079585) társaság 99,58%-os üzletrészének megvásárlására.