EN

Portfolio

A MORANDO BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓJA

Netfone Mobil

Netfone Invest

GTR csoport

Geoterm Invest

Wire Invest

Newsource

Brikett Investment

Befektetési célpontjaink (program szerint) a magyarországi székhelyű, 5 évnél nem régebben alapított kis- és középvállalkozások voltak.

Az Alap elsődleges invesztíciós célként  közép- és hosszú távú befektetések végrehajtását határozta meg induló, expanziós életciklusban lévő-, illetve innovatív vállalkozásokban.

Kezdeti fázisban lévő vállalkozásoknak tekintettük a két évnél nem régebben alapított, ötven millió forintnál kisebb árbevételű társaságokat. Esetükben a tőkekihelyezés mértéke húsz - négyszázhúsz millió forint közötti lehetett.

Expanziós életciklusú a már termékkel, árbevétellel rendelkező vállalkozás, amelyekbe befektette összeg százötven-százhatvan millió forint közötti lehetett.

Innovatív vállalkozások, melyek a piac számára új termék- és/vagy szolgáltatás létrehozására törekednek. Az Alap, egyenként húsz-négyszázhúsz millió forint közötti befektetési összeget határozott meg ezen vállalkozástípus számára.

Ezen befektetési célokat, a 2013 végén zárult három éves befektetési periódusban hét projekt-társaságán keresztül valósította meg az Alap, egyszersmind ágazati diverzifikációra törekedve. Ily módon, a portfóliónak alternatív energiát előállító-, illetve megújuló energiát hasznosító társaságok; borkereskedelemmel foglalkozó cég; huzalgyártó vállalkozás és info-telekommunikációs társaságok lettek részei.