EN

Portfolio

Nyilvános pályázati felhívás! MATERM Hőszolgáltató Kft.

Aktuális EXIT ajánlat MATERM!

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S

 

A MORANDO Kockázati Tőkealap (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-22., azonosító száma 193017025) képviseletében eljáró MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2., Cg.13-10-041895) nyilvános pályázatot ír ki a MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 7., Cg.06-09-012084) társaság 98,85%-os üzletrészének megvásárlására.